Ing. Ondřej Zapletal

vedoucí divize ASŘTP

Tel: +420 724 040 853
Email: zapletal@manel.cz